gil galad

Sijoča zvezda

Društveno glasilo izhaja (bolj ali manj) trikrat letno. Za izdajo Sijoče zvezde skrbijo urednica, lektorica in oblikovalka, samo glasilo pa ustvarjajo vsi člani društva, pa tudi kakšen gostujoč člankopisec, ki se navdušuje nad Tolkienom in/ali fantazijo, se najde. Vsebina je zmes društvenih dogodkov, o katerih se že tradicionalno pišejo zabavna poročila, strokovnih člankov Tolkienovega sveta in pa stvaritev članov društva, tako fanazijiske kot sci-fi tematike. Zapovedi pravzaprav ni, piše se lahko o kakršnikoli fanaziji in o kateremkoli sci-fi svetu, ne omejujemo se zgolj na Tolkienov svet. Prav tako smo veseli poezije, ilustracij, stripov in drugih umetniških izdelkov, ki se jih da natisniti na list papirja.

Prispevke pošiljajte na email naslov: urednistvo.gilgalad@gmail.com, da pa bo celoten proces nekoliko poenoten (in s tem neskončno enostavnejši za uredništvo), prosimo, da upoštevate naslednja pravila pri oddaji prispevkov:

  • Prispevek podpište. Lahko s svojim pravim imenom, nadimkom ali obojim. Če ne želite biti podpisani, naj bo to izrecno napisano. Ekstra točke dobite, če podpis malce okrancljate, npr. Napol priseben poroča --.--. Ali pa Spomine obuja xx.xx.
  • Naslov prispevka in ime in priimek avtorja naj bosta v imenu dokumenta.
  • Idealno bi bilo, da vsak prispevek okrasite s fotografijami in/ali ilustracijami. Seveda to ni zmeraj mogoče, ampak za res večino stvari se da najti primerno fotografijo, sploh za poročila o društvenih dogodkih, za katere imamo zmeraj cele albume fotografij na Facebook profilu. Fotografije izberete in pošljete preko emaila ali WeTransferja. Fotografij ne vstavljajte v prispevek. V prispevku sicer lahko označite, kje želite da je katera od slik, sicer jih bo oblikovalka postavila po lastni presoji. Če vstavljate fotografije in oblikujete prispevek še preden ga oddate, je res škoda časa, ker mora oblikovalka vaše oblikovanje porušiti, zato da se prispevek postavi v oblikovanje za Sijočo zvezdo.

Za vsebino in fotografije navajajte vire, če jih uporabljate v prispevku. Tudi za fotografije, ki jih jemljete na društvenem Facebooku napišite ime fotografa. Če slike jemljete z interneta ali če imate internetni vir za pisni prispevek, nalepite pod vire povezavo, na kateri ste dobili fotko/informacijo.

Veselimo se vaših prispevkov!